info@inspekta.eu
Ekonomikos ir inovacijų ministerija ketina skirti lėšų Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimui ir rengs papildomą kvietimą paraiškoms teikti

Новости

2022 - 09 - 30

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ketina skirti lėšų Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimui ir rengs papildomą kvietimą paraiškoms teikti

Priemonės tikslas – Iš dalies kompensuoti Lietuvos apdirbamosios pramonės, išskyrus maisto, sektoriuje veiklą vykdančių įmonių išlaidas, susijusias su gaminio, kuris gaminamas Lietuvos Respublikoje arba, kai gaminio gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė, oficialiame gaminio kilmės sertifikate Lietuvos Respublika nurodyta kaip pirmoji kilmės valstybė (gaminys), persertifikavimu, kurio poreikis atsirado dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie lėmė pasaulinių tiekimo grandinių sutrūkinėjimą ir poreikį keisti gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus.


Numatoma finansuoti iki 50% nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos apima gaminio persertifikavimo veikla, įskaitant visas su gaminio persertifikavimo veikla susijusias poveikles, kurios gali apimti: - Gaminio persertifikavimo paslaugų teikimą; - Persertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų atlikimą; - Persertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidas, būtinas gaminiui persertifikuoti, jeigu to neapima gaminio persertifikavimo paslaugų teikimo veikla.


Projekte gaminių skaičius, kuriems prašoma kompensuoti persertifikavimo išlaidas nėra ribojamas. Vienam gaminiui persertifikuoti skiriama ne daugiau kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).


Daugiau info: https://lvpa.lt/lt/paraiskos/priemone-lietuviskos-kilmes-gaminiu-persertifikavimas-1869.


Dėl sertifikavimo paslaugų prašome kreiptis: inspekta@inspekta.eu  arba tel. 8 615 17 558

Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучшие возможности для просмотра сайта. Функциональные файлы cookie необходимы для правильного функционирования сайта. Если вы продолжите просматривать сайт, мы будем считать, что вы согласны с этим. Подробнее о файлах cookie и о том, как от них отказаться - Политика конфиденциальности

Sutinku